Plačilo preko spleta

Podatki za plačilo z nalogom UPN: 
 
Naziv: Katja Britvič, s.p., Trg revolucije 3, 2000 Maribor (davčna številka: 82920397)
IBAN: SI56 10100-0051472366 (Banka Koper)
BIC / SWIFT banke prejemnika: BAKOSI2X
 
Namen plačila: „ime priimek program (npr. Katja Britvič poporodna vadba)“ 
Koda namena: GDSV 
Referenca: SI00 „datum plačila“ (npr. SI00 10102012)
 
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.
 
Plačane ure se ne prenašajo v naslednje plačilno obdobje.